کلیدواژه‌ها = سولفات روی
تعداد مقالات: 6
2. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری


4. تأثیر محلول‎پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در منطقه خرم آباد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 51-57

سمیرا عادلی؛ علی خورگامی؛ مسعود رفیعی


5. تأثیر میکوریزا (Glomus intraradices)و سطوح مختلف روی بر صفات مورفولوژیک و زراعی ذرت (Zea mays) در سطوح مختلف رطوبت خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 21-33

نورعلی ساجدی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ عبداللّّّّّّه ساجدی؛ هادی خانمحمدی