کلیدواژه‌ها = خاک‌ورزی
تعداد مقالات: 2
1. اثر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گلرنگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-48

علی سالک زمانی


2. تأثیر روش‌ خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-9

فرزاد آزاد شهرکی؛ هرمز نقوی؛ حمید نجفی نژاد