کلیدواژه‌ها = سویا
اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا در منطقه ساری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 59-67

مهدی عشری؛ قربان نورمحمدی؛ حسین یزدپور؛ سلمان دستان؛ اسماعیل یساری


اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و عملکرد دانه و روغن سویا در منطقه اردبیل

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 63-69

سید سجاد موسوی؛ سید محمد جواد میرهادی؛ علی اکبر ایمانی؛ علی محمدپور خانقاه


تأثیر محلول‎پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در منطقه خرم آباد

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-57

سمیرا عادلی؛ علی خورگامی؛ مسعود رفیعی


پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه


بررسی ارقام مختلف سویا و شاخص‏های تأثیرگذار بر عملکرد در کاشت دیرهنگام در منطقه زنجان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 57-66

سعید واعظی ‏راد؛ اسماعیل زنگانی؛ فرید شکاری


بررسی فنولوژی رشد ارقام مختلف سویا بعد از برداشت برنج در گیلان

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 25-36

حسن اخگری؛ شهرام صداقت حور


بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 75-85

مهدی عزیزی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ جلیل اجلی