کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های برنج تحت تنش سرما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70

فاطمه هنرور؛ حسین صبوری؛ سکینه سعیدی سار


2. ارزیابی لاین های جدید برنج بر اساس صفات کمی و کیفی

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-19

علیرضا ترنگ؛ مرتضی نصیری؛ سعید بخشی‎پور


3. بررسی اثر کاهش مصرف آب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-77

میثم گلدوست خورشیدی؛ علیرضا دانشمند؛ صغرا مرادپور؛ اصغر باقری جامخانه


4. مطالعه روابط بین صفات زراعی و مرفولوژیکی در لاین های امید بخش برنج و گروه‎بندیآن‎ها با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

سعید بخشی پور؛ علی گزانچیان؛ علی محدثی؛ مجید نحوی؛ رقیه رازقی جدید


5. نقش کروموزوم‎های 1 و 6 در کنترل ژنتیکی صفات زراعی برنج

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-35

حسین صبوری؛ مهناز کاتوزی؛ رسول خاتمی نژاد


6. تأثیر ارتفاع برداشت گیاه اصلی بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-59

حامد فیروزپوری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ رضا یدی؛ عباس قنبری مالیدره


7. بررسی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر اساس شاخص‌های ارزیابی در 9 لاین و رقم اصلاح شده برنج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 17-29

محمدباقر خورشیدی بنام؛ مهرداد عبدی؛ شهرام ایرانی‏ پور؛ رحیم اکبری


8. مطالعه صفات مورفولوژیکی و روابط آن‏ها با عملکرد در 16 لاین امید بخش برنج (Oryza sativa L).

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 51-60

ابوالقاسم قیصری؛ ایرج امینی؛ یحیی امام؛ مرتضی نصیری


9. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-12

رستم آقازاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار


10. بررسی فنولوژی رشد ارقام مختلف سویا بعد از برداشت برنج در گیلان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 25-36

حسن اخگری؛ شهرام صداقت حور