کلیدواژه‌ها = سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 55-63

ابراهیم فتائی؛ حسین شهبازی؛ جابر پناهنده؛ مهدی مهدی پور؛ داود رضاِّئی