کلیدواژه‌ها = نیتروژن
اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی بر برخی از خصوصیات خاک و گیاه ذرت شیرین رقم گرده افشان 400

دوره 9، شماره 3، آبان 1392، صفحه 17-24

معصومه شاهمرادی؛ منوچهر فربودی؛ شهرام شاهرخی


تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 57-65

مهرزاد علیمحمدی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ بهروز عارف


تأثیر تناوب و کود نیتروژن بر غلظت N، P و K و عملکرد گندم

دوره 5، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 27-36

شهرام شعاعی؛ فلورا رفیعی؛ علی کاشانی


تأثیر تنش کم آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه ای

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 101-114

سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد میرهادی؛ سیدعطاالله سیادت؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-12

جبار بابایی‏ اقدم؛ مهرداد عبدی؛ سعید سیف زاده؛ مجید خیاوی


بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثر گیاه دارویی بزرک Linum usitatissimum L.

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 13-22

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نور محمدی؛ امیر آینه بند


ارزیابی مصرف خاکی و تغذیه برگی نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام چغندرقند

دوره 4، شماره 3، آبان 1387، صفحه 63-75

الناز فرج‏ زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ فرخ رحیم ‏زاده خوئی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 65-73

علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ کوروش صیامی