کلیدواژه‌ها = زنبور عسل
تعداد مقالات: 6
1. اثرات سن شان‏های موم بر عملکرد نسل یا جمعیت در زنبور عسل

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 89-94

ابوالفضل اسعدی‏ دیزجی؛ ناصر ماهری سیس؛ احد شاددل تیلی؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی


2. بررسی میزان آلودگی زنبورستان‏های شهرستان میانه به انگل‏های نوزما، واروا و آکاراپیس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-43

جابر داودی؛ اکبر نادری؛ فریبا محمدپور؛ شهرام گلزار ادبی؛ علی فرامرزی


3. بررسی هم‏خونی در کلنی‏های زنبور عسل شهرستان میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 11-15

ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ کورش صیامی؛ اورنگ کاوسی


4. بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 67-72

عبدالاحد شاددل تیلی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی؛ ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ علیرضا احمدزاده


5. بررسی رفتارهای بهداشتی توده زنبور عسل آذربایجان شرقی در مقابل کنه واروآ

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 61-68

محسن علمی؛ احد شاددل؛ ناصر ماهری


6. تاثیر کربوهیدرات‎های مختلف روی رفتار تخم ریزی ملکه ومیزان ذخیره عسل در کلنی زنبور عسل

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 15-23

ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ محمد عراقی؛ حمیده معینی علیشاه