کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ژنوتیپ‏های نخود زراعی در شرایط آبی و دیم

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 33-41

مهدی روزرخ؛ حسن حیدری شریف آباد؛ سید حسین صباغ پور؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان


2. فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کالپاستاتین در گوسفندان قزل، آرخامرینو و آمیخته‌های آن‏ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-6

قربان الیاسی زر‏‎‎ین‌قبایی؛ جلیل شجاع؛ محمدرضا نصیری؛ ام‌البنین پیراهری؛ آرش جوانمرد


4. تعیین بهترین آرایـش کــاشت در ژنوتیپ‌هـای گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 53-64

محمدرضا خلیل‌زاده گوگانی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ قربان نورمحمدی؛ علیرضا خلیل زاده گوگانی