کلیدواژه‌ها = آنتراکنوز گردو
تعداد مقالات: 3
2. رشد و اسپورزایی چند جدایه از قارچ Gnomonia leptostyla در محیط های کشت مختلف

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-10

سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی