کلیدواژه‌ها = چندشکلی
تعداد مقالات: 3
1. تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد


2. فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کالپاستاتین در گوسفندان قزل، آرخامرینو و آمیخته‌های آن‏ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-6

قربان الیاسی زر‏‎‎ین‌قبایی؛ جلیل شجاع؛ محمدرضا نصیری؛ ام‌البنین پیراهری؛ آرش جوانمرد


3. مقایسه چندشکلی موجود در ناحیه اینترون 2 ژن لپتین (Leptin) در گاوهای تالشی و هلشتاین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 21-26

علیرضا دهناد؛ آرش جوانمرد؛ فضل‏ اله افراز؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی