کلیدواژه‌ها = تراکم بوته
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رقم، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 45-56

بهروز صالحی؛ جعفر محمدی؛ محسن خدادادی


2. اثر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر ویژگی های کمی کلم تکمه ای،Brassica oleracea var. gemmifera

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-64

پیمان غنی‏ زاده؛ سیروس آذرآبادی؛ جعفر محمدی


3. بررسی اثرات تراکم بوته و برگ‌زنی در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 41-54

محسن رشدی؛ ساسان رضا دوست؛ جواد خلیلی محله؛ نواب حاجی حسنی اصل


4. اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-12

جبار بابایی‏ اقدم؛ مهرداد عبدی؛ سعید سیف زاده؛ مجید خیاوی