کلیدواژه‌ها = گندم دیم
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری


2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دیم با استفاده از نشانگرهایRAPD و صفات مورفولوژیکی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 9-17

رضا دریکوند؛ سلاحورزی الهام؛ طهماسب حسین پور؛ احمد اسماعیلی