کلیدواژه‌ها = RAPD
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‎های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-29

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ حسن نور افکن؛ سیما دامیار


2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دیم با استفاده از نشانگرهایRAPD و صفات مورفولوژیکی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 9-17

رضا دریکوند؛ سلاحورزی الهام؛ طهماسب حسین پور؛ احمد اسماعیلی