کلیدواژه‌ها = لوبیا سبز
تعداد مقالات: 1
1. اثر مصرف عناصر ریز مغذی در مراحل مختلف رشد بر رشد و عملکرد لوبیا رقم سانری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 35-47

لیلا غیرتی آرانی؛ محمدرضا شیخی؛ طیبه شریفی