کلیدواژه‌ها = ماش
تعداد مقالات: 2
2. واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiate L.) به تنش خشکی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-76

مجید رفیعی شیروان؛ محمدرضا اصغری پور