کلیدواژه‌ها = سورگوم جارویی
تعداد مقالات: 6
2. زیست‏ شناسی و جدول زندگی شته Schizaphis graminum) ‏(Hom.: Aphididae )روی سورگوم جارویی در آزمایشگاه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 23-31

حبیب‏اله خدابنده؛ شهرام شاهرخی‏ خانقاه؛ محمود شجاعی


3. بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی


4. بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه ی میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-44

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب اله خدابنده؛ کورش صیامی


5. بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-51

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب الله خدابنده؛ کوروش صیامی