کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا روی ویژگی‌های ریشه و غلظت فسفر، پتاسیم، روی و آهن یونجه (Medicagi sativa L.)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 55-66

محمد رضوانی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ قربان نورمحمدی؛ فاِِئزه زعفریان؛ سعدالله تیموری