کلیدواژه‌ها = الگوی بهینه
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد برنامه ‏ریزی چند هدف فازی در بهینه ‏سازی تولیدات زراعی در استان فارس: مطالعه موردی منطقه مرودشت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 116-133

حمید محمدی؛ محمد نقشینه فرد؛ فردین بوستانی؛ سیامک پیش بین


2. تدوین الگوی بهینه برای شبکه انتقال میوه میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 45-60

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج زاده؛ مجید رحیمی


3. تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 63-77

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ مجید رحیمی؛ سیامک پیش بین