کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
تعداد مقالات: 3
1. تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد


2. مطالعه روابط بین صفات زراعی و مرفولوژیکی در لاین های امید بخش برنج و گروه‎بندیآن‎ها با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

سعید بخشی پور؛ علی گزانچیان؛ علی محدثی؛ مجید نحوی؛ رقیه رازقی جدید


3. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-12

رستم آقازاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار