کلیدواژه‌ها = تناوب زراعی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی


2. بررسی اثر تناوب های زراعی مبتنی بر کشت گندم بر بانک بذر علف‌های هرز مزارع گندم میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 45-57

وحید شقاقی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ علی فرامرزی؛ محسن بهشتیان