کلیدواژه‌ها = نیتروژن آمونیومی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نسبت‎های مختلف آمونیوم به نیتروژن کل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب در ارقام گلاب کهنز اصفهان و گالا

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-58

سلیم محمد سکری؛ مصباح بابالار؛ حسین لسانی؛ محمد علی عسگری سرچشمه