کلیدواژه‌ها = اسید بوریک
تعداد مقالات: 2
2. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری