کلیدواژه‌ها = آللوکمیکال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی