کلیدواژه‌ها = پاکلوبوترازول
تعداد مقالات: 1
1. اثر پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر غذایی در دو پایه نارنج و سیتروملو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-51

آرام رضایی؛ علیرضا گیتی؛ علی مومن پور؛ داود حبیبی؛ محبوبه مظهری؛ شاهین جهانگیر زاده؛ مریم گلباز