کلیدواژه‌ها = پروتئین دانه
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد