کلیدواژه‌ها = شکر سفید
تعداد مقالات: 1
1. اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-23

حسین عبیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ حمید شریفی