کلیدواژه‌ها =  کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 5
4. اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42

عارف زنده؛ محمدحسین انصاری؛ محمدباقر خورشیدی بنام