کلیدواژه‌ها =  کشاورزی ارگانیک
تعداد مقالات: 2
2. اثر کودهای زیستی بر صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 56-49

وحید ملکی؛ خالد سلیمی؛ محمدرضا اردکانی