کلیدواژه‌ها = گیاه والد
تعداد مقالات: 1
1. اثر محتوای اولیه فسفر بذر بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرایط دیم

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-57

بهمن عبدالرحمنی؛ غلامرضا ولیزاده