کلیدواژه‌ها =  آللوپاتی
تعداد مقالات: 4
1. اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-26

بهروز بابایی نژاد؛ علیرضا دادخواه؛ جعفر آلبوغبیش؛ مجید رستمی


2. اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-28

بهروز بابایی نژاد؛ جعفر البوبغیش؛ علیرضا دادخواه؛ مجید رستمی


3. اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-43

ستاره باقری؛ ولی اله رئوفی راد؛ علی طویلی؛ محمد جعفری