کلیدواژه‌ها =  تنش سرما
تعداد مقالات: 1
1. نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-34

احسان فتحی؛ ایرج طهماسبی؛ نسرین تیموری