کلیدواژه‌ها =  اوره
تعداد مقالات: 3
1. خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-37

حمید رضا گنجعلی؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه؛ محمد لکی زهی


2. اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-9

سمیرا مالکی خضرلو؛ سجاد انصاری اردلی؛ مهدیه مالکی خضرلو؛ عاطفه دستور


3. اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42

عارف زنده؛ محمدحسین انصاری؛ محمدباقر خورشیدی بنام