کلیدواژه‌ها =  مهار زیستی
تعداد مقالات: 7
1. اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-26

بهروز بابایی نژاد؛ علیرضا دادخواه؛ جعفر آلبوغبیش؛ مجید رستمی


4. اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 78-71

حمیده زمانی؛ سلیمان جمشیدی؛ حبیب اله خدابنده


5. خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 65-72

سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی