کلیدواژه‌ها =  سوپرفسفات تریپل
تعداد مقالات: 1
1. اثر قارچ میکوریز و کود فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت تحت تنش کم‌آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-48

امیررضا پوررافضی؛ احمد افکاری