کلیدواژه‌ها =  اسانس
تعداد مقالات: 2
1. پایداری فیتوشیمیایی مرزه در شرایط نگهداری فراسرد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-57

شبنم شهبازی؛ فاطمه سفیدکن؛ عباس قمری زارع


2. اثر دما و زمان انبارداری بر ترکیبات معطر عرق نعناع سبز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-19

امین پناهی؛ فرشاد صادقی