کلیدواژه‌ها =  سولفات منگتز
تعداد مقالات: 1
1. پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 65-71

حمیده شیروانی سرخسی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار