کلیدواژه‌ها =  رقم حسن سرا
تعداد مقالات: 1
1. خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-67

سحر احمدی خیاوی؛ سلیمان جمشیدی