کلیدواژه‌ها =  جاذب‌های رطوبتی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرلیت، ورمی‌کمپوست و آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی در ذرت دو منظوره 678

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-31

حسین شیرزاد آده مرتضی پاشا؛ مهدی تاجبخش