کلیدواژه‌ها =  شاخص شانون
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی محصولات زراعی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-50

سید مهدی جوادزاده؛ منصور سلجوقیان پور