کلیدواژه‌ها =  سبز کردن
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 86-75

بهمن عبدالرحمنی؛ غلامرضا ولیزاده؛ ناصر محبعلی‌پور؛ آیت شاهی