کلیدواژه‌ها = محلول‎پاشی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقدار و روش‎های مختلف مصرف آهن و مس بر عملکرد کمی و کیفی گندم(Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 11-19

محمد رضا بوربوری؛ داود ارادتمند اصلی؛ محمد مهدی طهرانی