تعداد مقالات: 480

جلد 10 شماره 3 (پاییز 1393)
3. اثر پیش تیمار سیلیسیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذور خربزه در شرایط تنش شوری

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، مرداد 1393، صفحه 1-11

زکیه آذری؛ محمد صادق صادقی؛ حسن بیات؛ حسین آرویی


4. نقش پهنه‏ بندی اقلیم در تعیین نیاز خالص آبیاری محصولات باغی استان کردستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-13

عطا امینی؛ رنگین حیدری؛ همایون فقیه


5. عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار ازدیدگاه کلزاکاران استان گلستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-10

امیر احمدپور؛ محسن مرادیان


6. اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

کامبیز پوری؛ بهنام کامکار؛ سیدعلیرضا موحدی نائینی


7. مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‎های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-12

حمید باقری؛ یوسف قاضی خانلوثانی؛ اسماعیل زنگانی؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سلیمان جمشیدی


9. اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-7

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدرضا اردکانی؛ علی کاشانی


12. تعیین پروفیل رسوب گذاری در کف مخزن سد اکباتان با استفاده از شبکه های عصبی مصنـوعی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-13

محسن ایراندوست؛ هدایت فهمـی؛ امید طیاری


13. اثرات تنش کمبود آب بر برخی از صفات مورفولوژیک دو رقم آفتابگردان در تراکم‌های مختلف

دوره 3، شماره 3، مهر 1386، صفحه 1-13

ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ صمد دربندی؛ هوشنگ آلیاری


14. رشد و اسپورزایی چند جدایه از قارچ Gnomonia leptostyla در محیط های کشت مختلف

دوره 4، شماره 3، آبان 1387، صفحه 1-10

سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی


16. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی


17. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌‎های گندم نان ((Triticum aestivum L

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-8

مریم امری؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی


18. اثر سامانه آگروفارستری بر خصوصیات لایه سطحی خاک (مطالعه موردی منطقه بیارجمند- استان سمنان)

دوره 9، شماره 3، آبان 1392، صفحه 1-8

سید جواد آمیقی؛ حمید رضا عسکری؛ واحد بردی شیخ


19. مطالعه تأثیر رفتار با بقایای گیاهی و کنترل کننده های بیولوژیکی برخصوصیات علف‌های هرز و صفات زراعی در کشت تلفیقی با رتون برنج (Oryza sativa)

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 1-12

مهدی اسماعیلی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد تقی کربلایی؛ مهرداد عبدی؛ مهران باخدا


21. تداخل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در واریته های رقیب و غیر رقیب گندم: عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ قربان نورمحمدی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فرخ درویش


23. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 1-12

رستم آقازاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار


24. ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 1-15

رویا اشراقی سامانی؛ سعید یزدانی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ غلامرضا پیکانی


25. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-9

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ علی فرامرزی؛ فرزاد پاک‏ نژاد