ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

2 عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

5 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تهران. واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

   به منظور تعیین مکان مناسب برای خاکچال، ابتدا با گردآوری نیازمندی­های کاربری زمین به عنوان خاکچال از منابع مختلف، جدولی برای تعیین درجه تناسب زمین­ها به­منظور استفاده برای محل دفن بهداشتی پسماندها با استفاده از چارچوب فائو طراحی شد، سپس به‎طور موردی داده­های مربوط به کیفیت زمینِ فعلی خاکچال تبریز جمع­آوری و در جدول مذکور قرار داده شد و در نهایت درجه تناسب آن مشخص گردید. پس از شناسایی کیفیت­های زمین مورد استفاده به عنوان خاکچال پسماندهای شهر تبریز و تطبیق این موارد با معیارهای لازم برای بهداشتی بودن خاکچال موجود در جدول مذکور، درجه تناسب محل فعلی دفن پسماندهای شهر تبریز با محدودیت زیاد یا تناسب کم (S3) تعیین شد و پیشنهاداتی به­منظور جلوگیری هر چه بیشتر آلودگی منابع آب­های سطحی و زیرزمینی که مورد استفاده برای آبیاری در بخش کشاورزی می­باشنـد داده شـد. از آن جملـه می­توان به استفاده از لایه­های نفوذناپذیر مانند ژیوممبران و ژیوتکستایل، ایجـاد سیستـم زهکشـی برای جمع­آوری شیرابه تولیدشده و پمپاژ آن به خارج از محل دفن، استفاده از حوضچه‎های تبخیری، تفکیک نوع پسماند از نظر بیمارستانی و غیربیمارستانی بودن، جداسازی زباله­های تر از خشک در مبدا و غیره اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land suitability evaluation of Tabriz landfill by simple limitation method.

نویسندگان [English]

 • Amir Yousefzadeh 1
 • ebrahim Pazira 2
 • mohammad hasan Masihabadi 2
 • naser nazari 3
 • maryam Dadgar 4
 • forog Allahyaripour 5
1 Member of Young Researchers’ Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Scientific Boards of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Scientific Board, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.
4 Scientific Board, Roodhen Branch, Islamic Azad University, Roodhen, Iran.
5 Ph.D. Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

   In this order to localization of sanitary landfills, the requirements of applying the studied site as a landfill were collected, and a table was designed according to FAO for determining the degree of land suitability for using as the sanitary landfill. The data related to the quality of Tabriz’s landfill site were collected and after fitting them to the mentioned table, the degree of its suitability was specified. Based on the results of quality recognition of  the utilized site as the landfill of Tabriz, and its comparison with the necessary criteria for being sanitary (table 1), the suitability degree of the landfill of Tabriz was determined as S3 representing low suitability of the used site as Tabriz’s landfill. In conclution, the suggestions for preven surface and subterranean water resources pollution used for irrigation in agriculture using impermeable layers like geomembrane and geotextile, making  drainage system to collect the produced latex, and pumping it out of the landfill, using of evaporation ponds, separation hospitable and inhospitable wastes, separation of dry waste from wet waste in the source were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land evaluation
 • landfill
 • Urban waste
 • Santary
 • Tabriz
Aali Deh-e-Chenar R (2005) Study of landfills in cities of Chaharmahalo Bakhtiari province and presentation of appropriate ways. Thesis of Medical Science School of Iran. Sanitary School, The group of Sanitary, Environment Engineering. [In Persian with English Abstract].
Abedi-e-Kupaie J (2000) The effect of Isfahan landfill on pollution of subterranean water resources. Isfahan University of Technology, M.Sc. Thesis, Department of Research, Environment and Sustainable Dvelopment. [In Persian with English Abstract].
Alizadeh A (2007) Principals of applied hydrology, 20th ed. Publication of Astan-e-Gods-e-Razavi. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (1994) Comprehensive studies of reclamation, agricultural development and natural resources in Aras and Urumieh watersheds. Vol (1). Center of Planning and Agricultural Economics. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (1994) Comprehensive studies of reclamation, agricultural development and natural resources in Aras and Urumieh watersheds. Vol (5). Center of Planning and Agricultural Economics. Ministry of  Jihad-e-Agriculture of Iran. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (1994) Comprehensive studies of reclamation, agricultural development and natural resources in Aras and Urumieh watersheds. Vol (3). Center of Planning and Agricultural Economics. Ministry of Jihad-e- Agriculture of Iran. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (1999) Principals and standards of bioenvironment. Center for Air Pollution. Iranian Environmental Protection Agency Press, First publication. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (2010) Overview of air, climate and water resources of Azarbayjan-e-Sharqi province. Bureau of Economic Studies, Bank Keshavarzi, Iran. [In Persian with English Abstract].
Anonymous (1988) Guide to technical resources for the design of  landfill disposal facilities, U.S. EPA, Cincinnati, Ohio.
Anonymous (1999) Guideline Environmental Operations: Landfill siting, design, operation and rehabilitation. U.S. EPA, Waste Disposal, Environmental Protection Agency. www.epa.qld.gov.au.
Ayoubi, Sh. and Jalalian B (2007) Land evaluation (Agriculture and Natural Resources). Isfahan University of Technology. [In Persian with English Abstract].
Caoli W, Cheng YH, Zhang J, Zhou XZ, Lian CX (2006) Application of grey situation decision-making theory in site selection of a waste sanitary landfill. China University of Mining & Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008, Vo1. 16, No.4.
Delgado OB (2007) Analysis of land suitability for the sitting of inter-municipal landfills in the Cuitzeo lake Basin, Mexico, Waste Management.www.elsevier.com/locate/wasman.
Despotakis VK (2007) A GIS model for landfill sitting. Global NEST Journal  9(1): 29-34.
Heydarzadeh N (2002) The criteria of locating burial site of solid waste of urban. The Publication of Organization of Shahrdaries of Country. [In Persian with English Abstract].
Jehng-Jung K, Hung-Yue L (1996) Multifactor spatial analysis for landfill siting. Journal of Environmental Engineering, 122(10): 902-908.
Monavvari SM (1999) Evaluation of application criteria in location of landfills of solid waste stuffs in humid regions of country for presenting standard evaluation of the effect of environment. Ph.D thesis, Islamic Azad University, Research and Sciences Branch, Environment School. [In Persian with English Abstract].
OmraniGh A (1999) Solid waste, First volum. The Centre of Scientific Publications of Islamic Azad University, Tehran. [In Persian with English Abstract].
Salmanmanesh H (1997) Study of effluent sewage in the landfills and its effect on subterranean water in Finland. Water and Environment, No. 20. [In Persian with English Abstract].
Saxsena A­K, Gupta Y, ­Priyesh B (1993) Study for the selection of site for developing hazardous waste disposal facility: ­A­ case study; National Productivity Council, New Dehli.
Smith RS (1982) The use of land classification in resourse assessment and rural planning, Inst. Ter. Ecology. Nature Environment Research, Cambridge.