ارزیابی دو نوع چرخ آهنی تراکتور در عملیات تهیه زمین برنج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

با توجه به این که تراکتور دارای تایرهای لاستیکی معمولی،  به علت لغزش و فرورفتگی تایر در خاک قادر به اجرای عملیات زراعی در زمین های بسیار مرطوب نمی باشد. به منظور حل این مشکل و در نتیجه افزایش بازده کششی تراکتور و بالا بردن ظرفیت مزرعه ای در عملیات مختلف زراعی کشت برنج، دو نوع چرخ آهنی تراکتور ساخته شد. یکی از این  چرخ ها، نوعی وسیله کمک کششی است که روی چرخ عقب تراکتور نصب شده و به هنگام حمل و نقل درجاده، پره های آن قابلیت بازوبسته شدن به صورت لولایی روی لاستیک چرخ را دارد. نوع دیگر یک چرخ آهنی کامل با دندانه هایی در محیط آن به نام چرخ آهنی باتلاقی بوده که جایگزین چرخ عقب تراکتور شده و قابلیت حرکت در داخل زمین های خاک ورزی شده در شرایط اشباع و باتلاقی را دارد. در این آزمایش،  چرخ آهنی با پره های تاشو (وسیله کمک کششی)، از نظر تأثیر برمیزان لغزش چرخ ها و ظرفیت مزرعه ای در سرعت های مختلف تراکتور، در عملیات خاک ورزی اولیه ودر خاک بسیار مرطوب با  چرخ  لاستیکی بدون وسیله کمک کششی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل آماری از آزمون کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده گردید. چرخ آهنی نوع دوم (چرخ باتلاقی) به طور مجزا در عملیات ماله زنی از نظر ظرفیت مزرعه ای و کارایی آن در سرعت های مختلف تراکتور، مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج حاصله نشان داد که استفاده از وسیله کمک کششی آهنی در شرایط خاک بسیارمرطوب کاهش معنی داری در لغزش چرخ ها ایجاد کرده و امکان عمل خاک ورزی با سرعت های بالاتر را در این شرایط فراهم نموده، در نتیجه ظرفیت مزرعه ای را تا حد زیادی افزایش می دهد. هم چنین  با استفاده از چرخ آهنی باتلاقی   می توان سرعت تراکتور و ظرفیت مزرعه ای را در عملیات زراعی از قبیل  تسطیح با ماله، بذرپاشی و سم پاشی که همگی در زمین خاک ورزی شده در شرایط اشباع انجام می شوند، به صورت قابل توجهی  افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of two types of tractor steel lugged wheel in paddy soil preparation

نویسندگان [English]

  • Ali Reshadsedghi
  • Masoud Zabolestani
Scientific Board of Agricultural and Natural Resource Research Center of Azarbayejan-e-Sharqi
چکیده [English]

It is obvious that a tractor with ordinary rubber tyres performs poorly in wetland operations due to slip and sinkage. To overcome this problem and consequently to increase tractive efficiency and field capacity of tractor in different farm operations in rice cultivation, two types of tractor steel lugged wheel were manufactured.One of them was a folding type cage wheel which could be attached on each tractor rear wheel, and could provide facility for road transportation.The other one was a steel wheel with several teeth around it, named swampy steel wheel, that can be replaced each tractor rear wheel and could move in puddled soils.In this study, for folding type cage wheel evaluation, travel reduction  and field capacity of tractor were measured with and without cage wheels by various tractor speeds in primary tillage operation and data analyzed as split plot based on randomized complete block design with three replications. Second type of steel wheel was evaluated from view point of  capability of land leveling operation with different tractor speeds. separately. Results showed that, 1. Folding type cage wheels had significant effect on slip reduction in wet soil, thus, it increased travel speed and field capacity in tillage operation and. 2. using  the second type steel lugged wheel increased tractor speed and field capacity  of  field operations such as land leveling, seed  broadcasting and spraying in puddled soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paddy soil preparation
  • Tractor steel lugged wheel
  • Travel reduction
  • Field capacity
  • Mechanization
1-  الماسی، م.، ش. کیانی و ن. لویمی. 1378. مبانی مکانیزاسیون کشاورزی. انتشارات حضرت معصومه (س). چاپ اول.
2- امامی سلماسی، م. و ع. رشادصدقی. 1377. " مقایسه اقتصادی کشت مکانیزه با کشت سنتی برنج در منطقه میانه". گزارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، نشریه شماره 117.  
3- رنجبر، ا.، ح.  ر.  قاسم زاده و ش. داودی. 1376. توان موتور و تراکتور(ترجمه). انتشارات دانشگاه تبریز.
4- Alwis, P. 2001. Development of swinging lugs reversible cage wheels for small and medium power tractors. Faculty of Agriculture, University of Ruhana, Kamburupitya. Sri Lanka. www.nsf.ac.lk/awards/merit2001.htm.
5- Anonymous. 1983. Test Codes and Procedures for Farm Machinery. RNAMTechnical
Publications, Series No. 12, Pasay city, Philippines.
6- ASAE Standards:  ASAE D230.4. 1985. Agricultural  Machinery  Management  Data. Sec. 4: 154. 32nd edition, 2950 Niels road, St. Joseph, MI. 49085-9659USA.
7- Bukhari, S., J. M. Baloch, G. R. Mari, A. N. Mirani, A. B. Bhutto, M. A. Bhutto. 1990. Effects of different speeds on the performance of moldboard  plow. AMA. 21: (1): 27-31.
8- Cong, C.B.  and C.Y. Fan . 1984. The research of driving wheel with movable lugs of the paddy field floating tractor. International Society for Terrian- Vehicle Systems, 8th International conference. Aug. 6-10 , Cambridge. U.K. Vol. 2: 495-505.
9- Gee-Clough, D. and V. K. Jindal. 1981. Improving the design and utilization of field machinery in Asia. Proceeding of the International Conference on Agricultural Engineering and Agro-Industries in Asia, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 10-13.         
10-Hendriadi, A. and V. M. Salokhe. 2002. Improvement of a power tiller cage wheel for use in swampy peat soils. Journal of Terramechanics. 39: 55-70.        
11- Srivastava, A. K., C. E. Goering and R. P. Rohrbach. 1993. Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE Textbook. No. 6: 134-136.
12-Triratanasirichai, K. and A. Oida. 1991. Study on design criteria of cage wheel.
Journal of Japanese Society of Agricultural Machinery. 53 (3): 47-56.
13-Wu-Sx, Jh-Hu and Jx. Wong .1984. Behavior of soil under a lugged wheel. International Society for Terrian-Vehicle Systems, 8th  International Conference. Cambridge, U.K., Vol. 2: 545-559.