بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت تأثیر نژادهای باکتری Rhizobium japonicum

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزد اسلامی واحد بروجرد

2 استاد دانشگاه آزد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین-دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Evaluation of soybean cultivats growth analysis effected from Rhizobium japonicum strains

نویسندگان [English]

  • Amin Farnia 1
  • Gorban Noormohammadi 2
  • Ata-ollah Cyadat3 3
1 Instructor of Borujerd Azad University, Ph.D.student of Science and Research, Islamic Azad University
2 Prosessor, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Agriculture College of Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

To investigate  adaptation  and effects of the  different  strains  of Rhizobium japonicum  on soybean cul ti var
and selective   of the  best cultivar and bacteria  strain,   an experiment   was carried  out in  Broujerd agriculture research  station.    A  factorial  design   with   4 replications    in the  basis   of randomized   complete   block   was applied.   Treatments  included three cultivars of soybean (Clark,  Williams   and  Zien)  and two  kinds  of bacteria strain (Helinitro  and Rizoking)  and a level  without bacteria   strain  (Control).   To determine  growth analysis, total  dry matter (TOM), leaf  dry matter (LOW) and leaf  area index   (LAI)   were measured,    and with three parameters   other growth  indexes were calculated.   The results  achieved   showed  that Williams cultivar and Helinitro    bacteria  strain ('' ith  high level  of nitrogen fixation)   had  better grain yield   and nitrogen  fixation efficiency   than  other cultivars   and strains.   These results obtained through  increasing   of the crop  growth  rate (CGR)  and leaf  area index (LAI),   which  these  factors increased   net  assimilation    rate (NAR) and  total  dry matter (TOM).   The control  plot  leaf  area index   and crop growth rate  were very low;  consequently,    net assimilation rate and total  dry matter decreased and grain yield  produced very low.

1. Bemer, E. and C. V. Kessl.1990.  Selection of Rhizobium  leguminosarum  strains for lentil under growth room and field condition. Plant and soilSc.121, 47-56.
2. Fajeria, K.  L. and V. C. baliyer .1991.  Growth and mineral nutrition of field crops.  245-279.
3. Kaplan, S. L. and H. R. Kollen.1997. Leaf area and co2 -exchange  rate as determination of rate of vegetative growth in soybean plants. Crop Sci.,  17,35-38.
4. Koller, H. R., W. E. Nyiquist  and I. S. Kourosh. 1995. Growth analysis of soybean community. Crop Sci.,10,215-218.
5. Leffel, R. C. and P. B. Cregan.  1992. Nitrogen metabolism of normal and high-seed-protein  soybean. Crop Sci.,32, 05-808.
6. Serraj, R., L. H. Allen., J. R. Sinclair. 1999. Soybean leaf growth and gas exchange response to drought under carbon dioxide enrichment. Global  Change  Bio. 5, 283-291.
7. Sneller, C.H.  2000. Improved soybean drought tolerance through improved nitrogen fixation and genetic transformation. Agron. univer.  arkansas.
8. Vasilas, B.L. and R.L. Nelson.  1992. N2-fixation,   dry matter and N accumulation  in soybean lines with different seed fill periods. Can. j. plant Sci. 12,1067-1074.
9. Vandez, V.  and R.T.Sinclair.   2000.  Leaf ureide degradation and N2 fixation tolerance to water deficit in soybean. Agri.  Res.  Ser., .35.  201-206.
10. Zahran, H. H. 1999.Rhizobium-legume  symbiosis and nitrogen fixation under severe conditions and in an arid climate.  Micro. Mol. Biol., 63. 968-989.