بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی-دانشجوی دکتری زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران


عنوان مقاله [English]

Study of yield, yield components and some agronomic traits of sunflower cultivars in summersecond cropping

نویسندگان [English]

  • Hossein Zainal zadeh 1
  • Masoumeh Seddhgi Niya 2
  • Mahdi Ghaffari 3
  • Mohsen Roshdi 4
1 M. Sc. Student of Agronomy, Islamic Azad University of Tabriz
2 B.Sc. of Agronomy and plant breeding
3 Faculty mamber of research cetnter of west Azarbaijan
4 Faculty mamber of Islamic Azad University of Khoy
چکیده [English]

An  investigation    was  carried   out  on    yield,    yield    components   and  some   agronomic   traits evaluation    of sunflower  cuJtivars,   as  Randomized    Complete  Block   Design  at 4 replications   in Khoy  as summer   second  cropping   in  Agriculture   Jihad   Research   Station  during  2003.    In  this  experiment    12 sunflower   varieties   including  4 commercial   hybrids,  I lysun-33,   Azargol,   Allstar,    Euroflor,  6 new Three Way Cross  hybrids,  RI03*  Fl/7,   Rl03*    Fl/2,   Rl03*  Fl/16,   R95*  Fl/26,   Rl03*  Fl/l,Rl03*     Fl/18,    and two   open-pollination      varieties,     Record   and   Armavirecki,      were   planted     in  Tir   eleventh     (2   July). Experimental     results   revealed    significant    difference   among   the  features  of   the  varieties   indicating remarkable  diversity   of the  varieties  traits  in summer  second cropping  and the possiblity  of choossing  the excellent  variety  among  them.   Among  experimental    varieties,  hybrid  Rl03*   Fl/7  with average  growing season  of 93 days,  and Record  variety  with average  growing   season  of  104.   5  days were early  and delay ripening  varieties   respectively.    New T.  W.  C.  hybrids  with  average  growing  season  of 93-96 days,  were early  ripening  than all  of the commercial   hybrids  except  for Allstar   hybrid.   This  hybrid  with 94 days of growing  season  had no significant   different   with  new hybrids.  Record  variety  enjoyed  remarkable  plant height   among  other  varieties    excluding   Euroflor  and  Allstar  varieties,    but  other  varieties  showed   no significant    difference  as regards  this feature.  The highest  tray diameter  was seen first in Hysun-33  hybrid, and then in Record  and Rl03*  Fl/26  hybrid.   Weighty  seeds with average  test weight  of 57.70  and 57.19 were  seen  in  Record  and  Hysun-33  varieties  and the greatest  number  of seeds  in tray were  also  seen  in aforesaid  varieties.   The highest seed yield  related  to Hysun-33  hybrid with average 4004 Kg/ha  but due to lowness  of oil percent  in this  hybrid  (41.16    %) Record  variety  with  oil yield of  1839   Kg/ha comes  first among  others  and  Hysun-33  hybrid  with  oil yield   1646   Kg/ha  comes  second.   Then  come  Azargol  and R95* Fl/26 hybrids  with respective  average  seed yield  of 3116,    2967 and oil  yield of  1515,  1347   Kg/ha as  far as  the  amount  of  this  feature  is concerned.   Studying  of correlation  yield  and yield   components showed   that  there  exists   a  positive   and  strong  correlation   between   seed  yield   and  test  weight.   The experiment  results showed  that due to the region's   conditions,  planting  of delay  ripening  varieties  such as Record  and  Hysun-33  on timely  and  prematurely  can  have  the  highest  seed  yield   and  oil yield.   But  if there  is   limitation    of  planting    season,   early   ripening  hybrids  such  as  R95*  Fl/26   and  R103*     Fl/18 without   having   significant    difference  in  terms  of seed  and oil yield   with  above  mentioned  varieties,  are suitable    for  cultivation    as  second  cropping   in  region.    Provision    of  new  hybrids  with  enjoy  of  early ripening,  high seed and oil yield,   can lead  to the expansion   of area or sunflower  planting  in  the region.

1.  Anonymous.  2003. FAQ web site. www. fao. org.
2.  Ashley, R. 0. E. D, Eriksmoen.  M. B,Whitney.  2001. Sunflower date of plant study in Western North  Dakota.  In 2001 annual report,  Dickinson  Research  Extension  Center, Dickinson  ND.  7 pp.
3.  Baldini,M.  P,Megale,  and G. P,Vannozzi.  1993. Delayed  sown for sunflower  with cultivars  of
different maturity cycles. Field Crop Abs. 46 (11 ).
4.  Bange,M.  P. G. L,Hammer,  and K. G Rickert.  1998. Temperature  and sowing  date affect the linear increase of sunflower harvest index. Agron. J. 90:324-328.
5.  Dixon,FL.  P. J. W,Lutman.  1992. Effects of drilling date on the growth and yield of sunflower.
Journal of Agricultural  Science,  119: 2, 197-204.
6.  Hussain,T.  and  H.  S. Pooni.  1997. Effects  of  sowing  date  on the  performance  of  sunflower familes underBrithish conditions. Belia, 27:115-126.
7.  Kang Kwang,Hee.  Lee Eun,Woong.  1977. Effects of different planting  on plant height,  number of leaves, flowering  and yield on sunflower (Helianthus  annuus L.). J. Kor.  Soc. Crop Sci, 22:
2, 98-103.
8.  Lopez, M. de L.  1972. Effect of the date of planting  and the row spacing on sunflower  crop in Andalucia.  Proceedings  of the  5th  International  Conference  on  Sunflower,  25-29  July  1972, Clermont-Ferrand, 133-136.
9.  Miller, B. C., E. S, Oplinger. R., Rand. J, Peters and G, Weis.  1982. Effect of planting  date and plant population  on sunlower performance.  Agron J. 76:511-515.
10.  Unger,  P.  W.  and  T.  £,Thompson.   1982. Planting  date  effects  on  sunflower  head  and  seed develpoment. Agron. J. 78(3) :   507-515.