اثرات سن شان‏های موم بر عملکرد نسل یا جمعیت در زنبور عسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

چکیده

استفاده زیاد از شان‏ها به خاطر دارا بودن مواد سمی و پاتوژن‎‏ها بر روی لاروها اثرات زیان بخشی دارد. در این تحقیق میزان زاد و ولد و جمعیت زنبورهای بالغ در شان‏های عسل قدیمی و جدید مورد بررسی قرار گرفت. شان‏های خیلی قدیمی و سیاه با وزن سنگین و هم‏چنین شان‏های کاملاً جدید جمع‏آوری گردیدند. شان‏های خیلی قدیمی ابتدا در اختیار کندوهای قوی قرار گرفت تا تمیز شوند. در فصل زاد و ولد در روزهای چهاردهم و بیست و یکم میزان تولید نسل (تخم، لارو و زنبور بالغ) اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که در زنبورهای عسلی که در شان‏های تازه زندگی می‏کردند میزان زاد و ولد و وزن زنبورهای جوان بیشتر از زنبورهایی است که در شان‏های کهنه زندگی می‏کردند. به‏عبارت دیگر بین شان‏های عسل از نظر میزان تولید نسل توسط ملکه در سطح احتمال 1 % اختلاف وجود داشت. کاهش متوسط قطر حفره‏ها در شان‏های کهنه به دلیل تجمع مواد زاید مختلف می‏باشد که برای سلامت زنبورها مضر هستند و باعث بروز بیماری‏های مختلفی برای زنبورها می‏شوند. در مورد کاهش وزن زنبورهای جوان در شان‏های عسل قدیمی نیز می‏توان گفت که به‏علت تجمع مواد دفعی و مواد پیله‏ای اندازه سلول کوچک‏تر می‏شود در نتیجه زنبورهای به‏وجود آمده در شان‏های عسل جدید 3/8 % وزن بیشتری داشتند. این بررسی‏ها نشان داد که شان‏های عسل جدید باعث بهبود تولید عسل و تولید نسل بیشتر می‏شوند، بنابراین توصیه می‏شود زنبورداران شان‏های عسل قدیمی را حذف و از آن‏ها استفاده نکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of comb wax age on brood performance or population of honey bee, Apis melifera

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Asadi Dizaji
  • naser Maheri Sis
  • ahad Shaddel Tili
  • abolfazl Aghajanzadeh Golshani
Scientific Board of Islamic Azad University, Shabestar Branch,
چکیده [English]

Using long lasting combs have deleterious effects on honey bee larval development due to pathogenic contamination and toxins. In this research,  old combs with unknown age and dark colour and new maked ones were obtained and bee reproduction and  population were compared in old and new bee waxes. Old combs were placed in strong bee colonies to clean them of debris. Brood performance and population of  honey bee were then measured for each colony on days 14 and 21 at reproduction season. Results revealed that queen reproduction and body weight of young adults were significantly higher in new combs (p<%1). Accumulated debris and numerous contaminants caused smaller mean cell diameters in older combs  and  resulted in decreased  weight of young adults. Also, thoset had deleterious effects on bee health. Bees reared in new combs weighted about 8.3% more those reared in old ones. Results showed the effectiveness of new combs on brood performance and honey production. Thus, elimination of  very old brood combs by bee keepers were recommended. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honeybee
  • Apis mellifera
  • Comb wax
  • Honey production
  • Brood performance
  • Population
1- سعادتمند، س. ج. 1377. زنبور عسل. اطلس رنگی کندوهای ابتدایی و جدید و تقویم زنبورداری ایران. دانشگاه تهران.
2- عراقی، م. 1376. زنبورداری عملی. انتشارات دنیا، 120ص.
3- شهرستانی، ن. 1374. زنبور عسل و پرورش آن. مرکز نشر سپهر، 85 ص.
4. Abdellatif, M. A. 1965. Comb cell size and it’s effect on body weight of the worker bee, Apis mellifera L. American Bee Journal 105:86-87.
5. Asadi, D. A. 2007. The effect of different carbohydrates on laying queen and honey storage in honey bee colonies. Journal of Biological Science 6: 24-30.
6. Buchner, R. 1995. Effect on the size of restricted nutrition during larval development. Wilhelm Space and Roux Archive fur Entwickungsmechanik der Organismen 146:544-579. 
7. Free, J. B. and Williams, I. H. 1974. Factors determining food storage and brood rearing in honey bee (Apis mellifera L.) Comb. Journal of Entomology, Series A, 49:47-63.
8. Hepburn, H. and Kurtjenssp, R. 1988. The combs of honey bees as composite materials. Apidologie 19:25-36.
9. JAY, C. S. 1993. The development of honey bees in their cells. Journal of Apicultural Research 2:117-134.
10. Koeniger, N. 1970. Factors determining the laying of drone and worker eggs by the queen honey bee. Bee World 51:166-169.
11. Smith, R. K. and Wilcox, M. M. 2000. Chemical residues in bees, honey and bees wax. American Bee Journal 130:188-192.
12. Tulloch, A. P. 1990. Bee wax: composition and analysis. Bee World 61:47-62.