باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم زیستی گروه بیوتکنولوژی دانشکده بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی دانشگاه تکنولوژی مالزی جوهور، مالزی

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

3 استاد گروه بیوتکنولوژی دانشکده بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی دانشگاه تکنولوژی مالزی جوهور، مالزی

10.22034/aej.2015.515858

چکیده

بادمجان یک گیاه جالیزی مهم که در مناطق مختلف گرمسیری و معتدل رشد میکند. باززایی بادمجان در محیط مصنوعی جهت تعیین کردن غلظت مناسب و کارآمد هورمون­های گیاهی به منظور اندام زایی از بافت کوتیلدون و برگ انجام شد. بافت کوتیلدون 10 روزه و بافت برگ 25 روزه در محیط کشت MS حاوی ویتامینهای B5 و 2% ساکارز و در 10 غلظت مختلف از هورمونهایNAA, BAP, TDZ, 2,4-D  و IAA کشت گردیدند. بافتهای کشت شده در دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس تحت 16:8 ساعت روشنایی و تاریکی قرار گرفتند. اندام­های خوب باززایی شده (ساقه) بعد از سه هفته به محیط کشت جدید جهت افزایش طول ساقه منتقل شدند. تمام بافت­های کوتیلدون و برگ توده­های کالوس یا بافت­های متمایز نشده مختلفی تولید کردند ولی تنها کالوس­های سفید و ترد قادر به تولید جوانه­های قوی­ بودند. بالاترین بازدهی محیط کشت مربوط به محیط کشت جوانه SRM10 که محیط کشت MS حاوی 2 میلی­گرم در لیتر TDZ، 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP و 0.5 میلی­گرم در لیتر هورمون NAA بود که بیشترین مقدار بازدهی و تولید را در هر دو نوع بافت نشان داد. ساقه-زایی و اندام­زایی از بافت کوتیلدون خیلی بیشتر از بافت برگ بوده و به طور متوسط از هر پنج بافت کوتیلدون و برگ در هر ظرف پتری به ترتیب 33/0 ± 4.3 و 67/0 ± 6/1 بافت اندام­زایی ایجاد کردند. درصد باززایی بافت کوتیلدون و برگ در محیط کشت SRM10 به ترتیب 67/6 ± 6/86 و  3/13 ± 3/33 بود. این تحقیق می­تواند راه حلی جهت تولید بادمجان تراریخته ارایه داده و باززایی و تولید گیاهان بالغ را در محیط مصنوعی ایجاد نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High performant eggplant in vitro regeneration and organogenesis

نویسندگان [English]

  • Farhad Taghipour 1
  • Soleiman Jamshidi 2
  • Fahrul Huyop 3
1 PhD in Bioscience Biotechnology Department Faculty of Biosciences & Medical Engineering University Technology Malaysia Johor, Malaysia
3 Professor of Biochemistry Biotechnology Department Faculty of Biosciences & Medical Engineering University Technology Malaysia Johor, Malaysia
چکیده [English]

Eggplant is a notable vegetable crop grown in a variety of tropical and temperate regions. In vitro regeneration of eggplant was established to determine an efficient phytohormone concentration for development of organogenesis from cotyledon and leaf explants. Ten-day old cotyledon and 25-day old leaf explants were cultured on MS medium amended with Gamborg’s B5 vitamins and 2% sucrose in 10 different concentrations and combinations of NAA, BAP, TDZ, 2,4-D and IAA phytohormons. Cultured explants were incubated at 25 ± 2 ºC for 3 weeks under 16:8 h photoperiod. Well-grown regenerated shoots were transferred to fresh growth medium after 3 weeks for shoot elongation. All cotyledon and leaf explants produced various callus masses but only white and friable ones were able to regenerate into vigorous shoots. Shoot regeneration medium (SRM10) containing MS + TDZ 2 mg/L + BAP 0.5 mg/L + NAA 0.5 mg/L showed high potential in organogenesis of both explant types. Shoot regeneration and organogenesis from cotyledon explants were much more advantageous than leaf explants. The average of cotyledon and leaf explants producing shoot were 4.3 ± 0.33 and 1.6 ± 0.67 out of 5 in each plate, respectively. The percentages of regenerated shoots in cotyledon and leaf explants cultured on SRM10 were 86.6 ± 6.67 and 33.3 ± 13.3%, respectively. Current work can shed a light on production of transgenic eggplants and can be followed by normal mature plants regeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solanum melongenaو tissue cultureو phytohormonesو cotyledon explantو leaf explantو shoot regeneration