خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی رشت، ایران

2 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی رشت، ایران

10.22034/aej.2015.520693

چکیده

به­منظور تبادل ژرم پلاسم و مواد ژنتیکی و ارزیابی‌ آنها در سطح بین­المللی، هر ساله مؤسسه بین­المللی تحقیقات برنج اقدام به توزیع لاین­های هیبرید امیدبخش برنج در کشورهای
برنج­خیز می­نماید. این آزمایش در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در قالب طرح آگمنت در دو منطقه رشت و آمل انجام شد. طی مراحل رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد روز تا 50% گلدهی، وزن صد دانه، وزن خوشه، قدرت رشد نشاء و عملکرد دانه بر اساس دستورالعمل مؤسسه بین­المللی تحقیقات برنج اندازه­گیری شد. در منطقه آمل لاین­های هیبرید IR80126H و IR80127H به علت دارا بودن فنوتیپ ظاهری مناسب، وزن خوشه بالا، درصد دانه سالم و عملکرد بالا انتخاب شدند و تعداد چهار لاین بازگرداننده IR63864-147-1-3-24R،IR69724-126-3-3-2-3R، IR71604-4-1-4-2-3-2-3- 2R و IR72102-3-135-1-1-2R با خصوصیات مطلوب در خزانهR  لاین­های پروژه قرار گرفتند. لاین­های هیبرید IR80117H، IR80127H و IR76708H از نظر صفات عملکرد و زودرسی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی ارجحیت داشتند و لاین­های بازگرداننده به شماره­های IR60199-B-B2-1R، IR71604-4-1-4-2-3-2-3-2 وIR72102-3-135-1-1-2R  نیز انتخاب و برای استفاده در پروژه برنج هیبرید به خزانه R لاین­ها منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yield and agronomic traits of hybrid rice promising lines and cultivars

نویسندگان [English]

  • Alireza Tarang 1
  • Saeid Bakhshipour 2
1 Agricultural Biotechnology Research Institute Agricultural Research, Education and Extension Organization Rasht, Iran
2 Rice Research Institute Agricultural Research, Education and Extension Organization Rasht, Iran
چکیده [English]

 To exchange the genetic materials and germplasm and their evaluation in international level, International Rice Research Institute is releasing hybrid rice promising a few cultivar and lines every year in some countries. This experiment was sent at Rice Research Institute of Iran and laid out in augmented design in two locations (Rasht and Amol). During growth stages some traits such as plant height, tiller number, days to 50% flowering, 100 grain weight, panicle weight, yield and vigor of seedlings were recorded based on standard evaluation system of rice. In Amol, two hybrids (IR80126H and IR80126H) and four restorer lines comprising IR63864-147-1-3-24R, IR69724-126-3-3-2-3R, IR71604-4-1-4-2-3-2-3-2R, IR72102-3-135-1-1-2R were selected because of their suitable phenotypes, high panicle weight and yield and the restorer lines were added to restorer nursery. In Guilan, hybrids such as IR80117H, IR80127H and IR76708H in cause of yield and early maturity were selected and three restorer lines such as IR60199-B-B-2-1R, IR71604-4-1-4-2-3-2-3-2R and IR72102-3-135-1-1-2R were added to parental nursery. Also all of raw data were recorded in the field book and were sent to International Rice Research Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o augmented design
  • o genetic diversity
  • o germplasm
  • o hybridization
  • o promising lines