خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های پنج گونه گلسنگ روی Fusarium oxysporum و Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب‌زمینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مرکز گرمی دانشگاه پیام نور گرمی، ایران نشانی الکترونیک : houshyar.farid@gmail.com

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

3 استادیار پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهران، ایران

10.22034/aej.2016.523011

چکیده

استفاده از خاصیت ضدمیکروبی گلسنگ­ها می­تواند از جمله روش­های همگام با طبیعت و کم­خطر در مدیریت بیماری­های گیاهی باشد. در این پژوهش، فعالیت ضدمیکروبی عصاره­های استونی، متانولی و کلروفرمی پنج گونه گلسنگ بومی شامل Ramalina capitaat، Xanthoparmelia stenophylla، Umbilicaria cylindrica و Rhizoplaca crysoleuca شناسایی شد. گونه Anamylopsora pulcherrima جمع­آوری شده از ارتفاعات مشگین­شهر و داران جلفا علیه قارچ Fusarium oxysporum و باکتری Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب­زمینی در شرایط آزمایشگاه به روش دیسک­گذاری و حداقل غلظت بازدارنده و کشنده و نیز شرایط شبیه­سازی شده انبار مورد بررسی قرار گرفت. دیسک حاوی حلال خنثی د­ی­متیل­سولفوکساید به عنوان شاهد منفی و دیسک حاوی بنومیل 2/0% و دیسک آنتی­بیوگرام جنتامایسین به عنوان شاهدان مثبت به ترتیب برای قارچ و باکتری در نظر گرفته شد. عصاره­ گلسنگ­های مورد بررسی روی قارچ مذکور تأثیری نداشتند، در حالی که عصاره کلروفورمی گلسنگ R. capitata فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی روی باکتری مذکور نشان دادند. عصاره گلسنگ­های  R. chrysoleuca و R. capitata بازدارنده­تر و کشنده­تر از بقیه علیه باکتری بودند. بررسی انباری با آغشته کردن غده­های سیب­زمینی با عصاره­های منتخب گلسنگی بعد از مایه­زنی با باکتری بیماریزا نشان داد که بیش از 80% عصاره­ها خاصیت پیشگیری کننده داشتند. عصاره­های گلسنگی مورد بررسی می­تواند به عنوان یک فرآورده بیولوژیکی جایگزین فرآورده­های شیمیایی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial ‌in vitro and in vivo potential of five lichen species on Fusarium oxysporum and Ralstonia solanacearum, agents of potato rots

نویسندگان [English]

  • Farid Houshyar 1
  • Soleiman Jamshidi 2
  • Mohammad Sohrabi 3
1 Lecturer of Germi Branch Payame nour University Germi, Iran E-mail :
2 Young Researchers and Elite Club Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran E-mail :
3 Assistant professor of Biotechnology Research Center, Iranian Research Organization for Science and Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

Using of lichens antimicrobial potential can be one of the safe, green, environment friendly methods for plant diseases management. In this study, antimicrobial activity of acetone, methanol, chloroform extracts of Ramalina capitaat, Xanthoparmelia stenophylla, Umbilicaria cylindrical, Rhizoplaca crysoleuca and Anamylopsora pulcherrima collected from Meshgin shahr and Jolfa mountains were evaluated against two potato rot agents vic. Fusarium oxysporum and Ralstonia solanacearum in laboratory using disc diffusion and minimum inhibitory and bactericide concentration methods and simulated storage conditions. Dimethyl sulfoxide solvent on paper disc was used as negative control. Positive controls were considered as %0.2 benomyl and gentamicin antibiogram discs for fungus and bacterium, respectively. There were no effect of lichens extract on above-mentioned fungus. Chlorophorm extract of R. capitata had remarkable antibacterial activity on R. solanacearum. Extracts of R. crysoleuca and R. capitata were more bacteriostatic and bactericide than others against the bacterium. The study with selected extracts in storage condition showed preventive effect of 80% of extracts on bacterium. The most protective effect was observed in methanol extract of R. chrysoleuca. Therefore, the lichen extracts would be promising biological product as a potential replacement instead of chemicals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • o antibacterial
  • o MIC
  • o MBC
  • o biocontrol
  • o natural control